Word lid
< Privacyverklaring

Beeldbeleid

ViaKunst maakt beeld- en geluidsopnamen van haar leden, bezoekers en andere omstanders. Om gebruik te mogen maken van opnamen waarin jij identificeerbaar voorkomt, hebben wij jouw toestemming nodig. Dat doe je door akkoord te gaan met ons beeldbeleid.

Onderdeel van Privacyvoorwaarden – Versie 1.2 (11 augustus 2019)

Wanneer je akkoord gaat, geef je ons toestemming voor een aantal dingen. Allereerst mag ViaKunst opnames waarin jij identificeerbaar voorkomt vrijelijk openbaar maken en verveelvoudigen. ViaKunst zal hiervoor nooit enige vorm van vergoeding aan jou of anderen verschuldigd zijn.

Verder ga jij ermee akkoord dat, wanneer ViaKunst een activiteit organiseert met een derde partij, wij jouw toestemming mogen overdragen aan de desbetreffende derde partij. Dat betekent bijvoorbeeld dat, wanneer jij akkoord gaat met het beeldbeleid, derde partijen ook foto’s mogen gebruiken voor hun eigen promotie waar jij identificeerbaar op staat.

Wanneer je akkoord gaat, ga je er tevens mee akkoord eventuele naburige, auteurs- en portretrechten zonder enige beperking over te dragen aan ViaKunst. Daarnaast ga je ermee akkoord afstand te doen van het recht om je te beroepen op je persoonlijkheidsrechten.

Als jij wilt dat beeldmateriaal van jou verwijderd wordt, is dit mogelijk door contact met ons op te nemen. Wij zullen dan zo snel mogelijk het desbetreffende materiaal aanpassen of verwijderen. Dit geldt alleen voor online publicaties; op fysieke publicaties, zoals bijvoorbeeld drukwerk, is het niet mogelijk om jouw beeltenis te laten verwijderen

Mocht jij niet akkoord gaan met ons beeldbeleid, dan zullen wij jou per opname vragen om akkoord te gaan met bovengenoemde voorwaarden. Verder heb jij het recht om je akkoord op elk moment weer in te trekken. Dit kan je doen door contact met ons op te nemen.