Over ons

ViaKunst is een studentenorganisatie voor kunst en cultuur in de stad Utrecht. Studenten kunnen in deze vereniging vrijblijvend met kunst en cultuur bezig zijn. Studenten hebben de mogelijkheid om contact te leggen met studenten die dezelfde interesses hebben. Daarnaast kunnen studenten zich op artistiek en cultureel gebied ontplooien. Dit betreft zowel participatie in het bestaande aanbod van cultuur als zelf initiatieven nemen of projecten opzetten die het culturele aanbod in de stad Utrecht vergroten.

ViaKunst richt zich op verschillende artistieke disciplines. Hierbij kan gedacht worden aan theater, beeldende kunst en muziek.
ViaKunst streeft naar een ledenaantal tussen de 50 en de 100 leden om de intimiteit en verbondenheid tussen leden en het draagvlak van de vereniging te versterken.

De missie van ViaKunst luidt:

  • ViaKunst maakt het voor studenten mogelijk om zich op sociaal en cultureel vlak (verder) te kunnen ontplooien.
  • ViaKunst verrijkt het culturele aanbod in Utrecht en vergroot de culturele betrokkenheid met Utrecht en Nederland.
  • Voor onze leden streven wij naar gezelligheid, ontspanning, culturele ontplooiing, uitdaging, en vriendschap.